Karolina Łempicka

email: Karolina.Lempicka@fuw.edu.pl

ORCID: 0000-0003-0838-2990

room: 3.49    phone: +48 22 55 32 749

Doktorantka kierunku fizyka na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego od 2019 roku. Absolwentka studiów II stopnia na kierunku inżynieria nanostruktur na Wydziale Fizyki i Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (2017-2019). Praca magisterska pod opieką dr. hab. Jacka Szczytki. Absolwentka studiów I stopnia na kierunku inżynieria nanostruktur na Wydziale Fizyki i Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (2014-2017). Praca licencjacka pt. Wyznaczanie grubości warstw atomowych dichalkogenków metali przejściowych metodą spektroskopii Ramana i kontrastu optycznego pod opieką dr. hab. Jacka Szczytki.