Katarzyna Rechcińska

email: Katarzyna.Lekenta@fuw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-2827-0489

room: 3.03    phone: +48 22 55 32 703

Doktorantka kierunku fizyka na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego od 2017 roku. Absolwentka studiów II stopnia na kierunku inżynieria nanostruktur na Wydziale Fizyki i Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (2015-2017). Praca magisterska pt. Dielektryczne i ciekłokrystaliczne lustra do budowy mikrownęk z monowarstwami MoSe2 pod opieką dr. hab. Jacka Szczytki. Absolwentka studiów I stopnia na kierunku inżynieria nanostruktur na Wydziale Fizyki i Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (2012-2015). Praca licencjacka pt. Stany wzbudzone polarytonów ekscytonowych w mikrownękach półprzewodnikowych pod opieką dr hab. Barbary Piętki.